napisz
biuro@inaurum.pl
zadzwoń
+48 539 610 998

Oferta

przelew powierniczy

Przelew powierniczy jest usługą dedykowaną do obsługi  należności nieobjętych zakazem cesji (ubezpieczenie transakcji, faktoring, zakazy umowne). Dzięki temu, że Klient (cedent) przenosi wierzytelności na INAURUM (cesjonariusza), cesjonariusz staje się właścicielem wierzytelności na czas jej dochodzenia na każdym etapie windykacji (przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym). Cesjonariusz staje się stroną w sprawie i ponosi wszystkie koszty obsługi należności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zachowanie relacji biznesowych z dłużnikiem.


ZALETY OBSŁUGI NALEŻNOŚCI PRZEZ INAURUM

  • Kompleksowa windykacja na każdym etapie postępowania (przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym).
  • Skuteczność działań dzięki indywidualnemu podejściu i wykorzystaniu optymalnej kombinacji zgodnych prawem metod.
  • Efektywność działań zwiększona dzięki windykacji terenowej.
  • Brak kosztów obsługi dochodzonej należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – naszym wynagrodzeniem jest dyskonto (przelew powierniczy).
  • Poprawa stanu własnych zasobów finansowych dzięki odzyskaniu zamrożonych środków.
  • Zmniejszenie konieczności kosztownego korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania dzięki odzyskanym środkom.
  • Oszczędność czasu pracowników Twojej firmy.
  • Możliwość śledzenia postępów procesu windykacji poprzez system e-inaurum.
  • Zapobieganie działaniom prawnym dłużnika, których celem jest ograniczenie możliwości odzyskania długu.
  • Zapobieganie przedawnieniu roszczenia.