napisz
biuro@inaurum.pl
zadzwoń
+48 539 610 998

Oferta

zlecenie windykacyjne

Usługa ta polega na jednorazowym dochodzeniu należności przez INAURUM (zleceniobiorcę), w imieniu Klienta (zleceniodawcy).
Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu oraz dedykowanemu Opiekunowi i Windykatorowi, Klient maksymalizuje szanse na odzyskanie należnych środków. Naszym wynagrodzeniem jest prowizja naliczana od kwot odzyskanych (na zasadzie success fee).

Na podstawie umowy INAURUM (zleceniobiorca), na zlecenie Klienta (zleceniodawcy), zajmuje się dochodzeniem  należności w imieniu Klienta.
Zapewniamy Klientowi dedykowanego Opiekuna i Windykatora oraz pełen dostęp do e-inaurum.

W przypadku, gdy wszelkie możliwe polubowne metody nie poskutkują spłatą długu, prowadzimy również kompleksową obsługę wierzytelności na etapie sądowym i egzekucyjnym.

ZALETY WINDYKACJI PROWADZOENJ PRZEZ INAURUM

  • Kompleksowa windykacja na każdym etapie postępowania (przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym).
  • Skuteczność działań dzięki indywidualnemu podejściu i wykorzystaniu optymalnej kombinacji zgodnych prawem metod.
  • Efektywność działań zwiększona dzięki windykacji terenowej.
  • Brak kosztów uruchomienia działań windykacyjnych – naszym wynagrodzeniem jest prowizja od sukcesu.              (zlecenie windykacyjne).
  • Poprawa stanu własnych zasobów finansowych dzięki odzyskaniu zamrożonych środków.
  • Zmniejszenie konieczności kosztownego korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania dzięki odzyskanym środkom.
  • Oszczędność czasu pracowników Twojej firmy.
  • Możliwość śledzenia postępów procesu windykacji poprzez system e-inaurum.
  • Zapobieganie działaniom prawnym dłużnika, których celem jest ograniczenie możliwości odzyskania długu.
  • Zapobieganie przedawnieniu roszczenia.